Czym jest OZE?

OZE to Odnawialne Źródła Energii, które wiążą się a naturalnymi procesami, jakie zachodzą w przyrodzie. Powtarzające się procesy przyrodnicze są alternatywą dla pierwotnych nośników, czyli paliw kopalnych. Aktualnie nikogo nie dziwi fakt, że OZE zyskują coraz większe uznanie na rynku. Konsumenci pragną zadbać o ochronę środowiska i oszczędność kosztów w gospodarstwach domowych. Co wchodzi w skład odnawialnych źródeł energii? O czym warto wiedzieć? Czym cechuje się OZE?

Odnawialne Źródła Energii

Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy:

  • energię wiatrową,
  • energię wodną,
  • energię ze słońca,
  • energię z biomasy,
  • energię cieplną wnętrza Ziemi. 

Największą zaletą OZE jest fakt, że ich wykorzystanie nie jest związane z długotrwałym deficytem. Zasoby środowiskowe cały czas ulegają uzupełnianiu w wyniku procesów naturalnych. Można zatem rzecz, że są to procesy niewyczerpalne. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że urządzenia technologiczne do przekształcania energii są tworzone z materiałów, jakie są odnawialne. Ograniczenie to można przezwyciężyć dzięki recyklingowi, redukcji, czy zastąpienia danych materiałów innymi. 

Najważniejsze cechy OZE

oze

Produkcja energii z OZE jest ściśle związana z rozwojem nowych technologii i postępem. Ogromnym atutem jest to, że dochodzi do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania kopalnych paliw. Dzięki temu możemy ograniczać ilość zanieczyszczeń i odpadów deponowanych. Stosowanie odnawialnych źródeł energii bazuje na koncepcji zrównoważonego rozwoju i ma duże znaczenie dla bezpiecznej przyszłości ludzi. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że OZE (pojęcie rozwinięte na stronie: https://eon.pl/dla-domu/portal-o-odnawialnych-zrodlach-energii/zielona-energia/odnawialne-zrodla-energii) nie jest dorobkiem jedynie cywilizacji współczesnej. Już w I wieku opisywano koła wodne, jakie zasilały młyny w Imperium Rzymskim. Po pewnym czasie docenioną też działanie wiatraków do transportu wody. Starożytni Grecy natomiast wynaleźli soczewkę skupiającą promienie słoneczne, co pozwoliło wzniecać ogień. Pierwsze instalacje stosujące biogaz do produkcji energii powstały w pierwszej połowie XX wieku.