Czym jest zielony certyfikat ?

Zielone certyfikaty to forma „nagrody” dla producentów energii z ekologicznych, odnawialnych źródeł. Stanowią zatem odwrotność certyfikatów emisyjnych, które uprawniają podmioty do wytwarzania pewnej ilości substancji potencjalnie szkodliwych. System zielonych certyfikatów pojawił się w Polsce 1 października 2005 r. na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Czym są zielone certyfikaty?

To ilościowy mechanizm wsparcia wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł (OZE). Założeniem jest oddzielenie fizycznej energii otrzymywanej z OZE od właściwości, która potwierdza jej pochodzenie stając się autonomicznym nośnikiem wartości energii.

Zielone certyfikaty można określić inaczej jako prawa majątkowe, które powstają w konsekwencji konwersji świadectwa otrzymywania energii ze źródeł bazujących na procesie przetwarzania energii:

  • Wiatrowej, 
  • promieniowania słonecznego, 
  • geotermalnej, 
  • prądów i pływów morskich oraz spadku rzek,
  • fal, 
  • otrzymywanej z biomasy. 

Kto wydaje zielone certyfikaty?

Świadectwa otrzymywania energii w formie cyfrowej może wydać odpowiedni Urząd Regulacji Energetyki (URE). Natomiast ich przekształcenie na zielone certyfikaty wykonywana jest automatycznie, za każdym razem po zarejestrowaniu w Rejestrze Świadectw Pochodzenia.

Przyjęto, że przelicznik wynosi 1 MWh, co oznacza, że każde 1 MWh energii przekłada się na jeden certyfikat dla wytwórcy. Zielone certyfikaty wydawane są bezterminowo, ale na wniosek posiadacza można je umorzyć. 

System zielonych certyfikatów https://jw-a.pl/2019/06/co-to-sa-zielone-certyfikaty/ przekładający się na zwiększenie zastosowania OZE ma ogromne znaczenie dla międzynarodowego trendu rezygnowania z konwencjonalnej energetyki, która opiera się przede wszystkim na paliwach kopalnych, a także ograniczaniu jej negatywnego środowiska naturalnego wpływu.