Taryfy prądu dla domu

Prąd w domu to konieczność, jednak rachunek za energię elektryczną to często duże obciążenie dla domowego budżetu. Czy można sprawić, by opłaty były niższe? Sprawdź, jaki wpływ na koszty energii ma wybór taryfy prądu.

Co to jest taryfa prądu?

Taryfa prądu to rodzaj cennika, określający stawkę za kilowatogodzinę energii elektrycznej. Poszczególne taryfy to nic innego jak plany cenowe. Koszty zależne są od widełek czasowych, w których następuje zużycie prądu. Zgodnie z nimi wyliczona zostaje wartość na rachunku. Dostawcy energii elektrycznej są zobligowani do dostosowania swojej oferty do podstawowych grup taryfowych. Dzięki temu są one ujednolicone, choć oferty operatorów mogą różnić się między sobą ceną oraz ramami czasowymi.

Co oznaczają nazwy taryf prądu?

taryfy prądu

Nazwy taryf prądu są nazwami kodowymi. Każda litera lub cyfra ma w nich znaczenie. Pierwsza litera oznacza odbiorcę, jakiemu dedykowana jest dana taryfa. Kolejnym znakiem jest cyfra, która określa umowną moc (1 dla odbiorców, którzy zużywają do 40 kW/miesiąc, 2 dla odbiorców zużywających więcej). Trzecim znakiem nazwy kodowej jest cyfra, wskazująca na ile stref czasowych dzieli dobę dana taryfa prądu. Niekiedy w nazwach kodowych występuje jeszcze jedna litera, która ustala sposób rozliczenia lub podziału na strefy czasowe.

Jakie są taryfy za prąd dla domu?

Taryfy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oznaczane są literą G. Najczęściej spotykane w ofertach operatorów energii elektrycznej są:

  • taryfa prądu G11 – stała stawka przez całą dobę
  • taryfa prądu G12 „nocna” – opłata za prąd jest niższa poza wyznaczonymi przez dostawcę godzinami szczytu
  • taryfa prądu G12w – opłata niższa nie tylko poza szczytem, ale również w weekendy
  • taryfa prądu G11p przedpłatowa – opłatę za energię elektryczną należy wnieść z góry

Jaką taryfę prądu wybrać?

Nie ma jednej, najlepszej taryfy prądu dla każdego. Aby wybrać odpowiednią, należy przeanalizować zużycie energii elektrycznej w swoim domu. Warto sprawdzić, w jakich godzinach zapotrzebowanie jest największe i zestawić tą wiedzę z opłatami w poszczególnych planach taryfowych.